Κυπριακή Εταιρεία Ιστορικών Σπουδών

Το ιστορικό της ίδρυσης

Κοινοποίηση »

«Το ιστορικό της ίδρυσης της Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών και οι κυριότερες δραστηριότητές της κατά την περίοδο 1989-1992», Επιστημονική Επετηρίς της Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών, τόμ. Α (1992), σσ. 9-10.

Η Κυπριακή Εταιρεία Ιστορικών Σπουδών ιδρύθηκε ως επίσημο σώμα με καταστατικό και σφραγίδα το 1989.

Προϋπήρξε μια προσωρινή επιτροπή η οποία απαρτίζετο από τον Σταύρο Επαμεινώνδα, Αριστείδη Κουδουνάρη, Γεώργιο Διονυσίου, Φοίβο Σταυρίδη και Ανδρέα Τηλλυρίδη οι οποίοι φρόντισαν για την εγγραφή μελών και να καταστεί η Εταιρεία ως επίσημο σώμα.

Στις 4 Μαΐου 1989 εξελέγη το πρώτο διοικητικό συμβούλιο το οποίον και παρέμεινε μέχρι της πρώτης Γενικής Συνέλευσης το οποίον αποτελείτο από τους Αριστείδη Κουδουνάρη πρόεδρο, Γεώργιο Κιτρομηλίδη αντιπρόεδρο, Γλαύκο Παπαδούρη γραμματέα, Μαρία Κοβότσου ταμία, Σωτήρη Γεωργιάδη μέλος, Αικατερίνη Μπούρα μέλος, Φοίβο Σταυρίδη μέλος.
Στις 11 Οκτώβρη του 1989 εκλήθη Ιδρυτική Γενική Συνέλευση.

Το Μάρτιο του 1990 προσεκλήθη η διευθύντρια και ερευνήτρια του αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικού της Ελλάδας Δρ. Δρόμνα Δοντά η οποία έδωσε διάλεξη στο Πολιτιστικό Κέντρο της Πύλης Αμμοχώστου με θέμα: «Διπλωματικά έγγραφα στην Υπηρεσία της Ιστορίας. Τέλος 18ου αι. έως 1940».

Κατά τον Απρίλιο 1990 ο Αρ. Κουδουνάρης και Μάρω Κοβότσου επισκέφθηκαν την Αίγυπτο (Αλεξάνδρεια – Κάιρο) επί δεκαήμερον προς επισήμανση κυπριακού υλικού και είχαν επαφές με τις επίσημες αρχές για αξιολόγηση του υλικού αυτού.

Τους ανωτέρω βοήθησαν ο Μακαριότατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ.κ. Παρθένιος και οι Γενικοί Πρόξενοι Ελλάδας και Κύπρου κ.κ. Σταματόπουλος και Κυριακίδης.

Τέλος Μαΐου διοργανώθηκε εκδήλωση μαζί με άλλους πολιτιστικούς φορείς στο Πολιτιστικό Ίδρυμα της Λαϊκής Τραπέζης Κύπρου για τη μη κατεδάφιση του παλαιού κτιρίου της Αρχιγραμματείας, το οποίο εχρησίμευε ως η βουλή των Κυπρίων επί Αγγλικής κατοχής μέχρι το 1931 όταν καταργήθηκε το νομοθετικό σώμα.

Χάρις δε στο ενδιαφέρον που προκάλεσε το θέμα της Αρχιγραμματείας ενεγράφη στη βουλή προς συζήτηση.

Η Εταιρεία μας μαζί με άλλους πολιτιστικούς φορείς προσεκλήθη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή επί των πολιτιστικών θεμάτων όπου σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες, ομίλησαν και ανέλυσαν στα μέλη της επιτροπής, θέση υπέρ της μη κατεδάφισης της Αρχιγραμματείας. Την Εταιρεία μας εκπροσώπησαν οι Αριστείδης Κουδουνάρης και Αλέξης Θεοδοσιάδης. Αποτέλεσμα της συνάντησης αυτής ήταν η απόφαση να σταματήσει κάθε προσπάθεια κατεδάφισης της Αρχιγραμματείας.

Αρχές Δεκεμβρίου οργανώθηκε ημερίδα με ομιλητή τον ερευνητή του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών Δρ. Γεώργιο Διονυσίου με θέμα «Ο ρόλος της Εκκλησίας της Κύπρου επί Τουρκοκρατίας» και τον κ. Γ. Γεωργή ερευνητή και υπεύθυνο του «Σπιτιού της Κύπρου» στην Αθήνα, με θέμα «Η εγκατάσταση των Κυπρίων στην Ελλάδα μετά το 1821».

Το Δεκέμβριο του 1990 έγινε Ετήσια Γενική Συνέλευση και εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πρόεδρο τον Αριστείδη Κουδουνάρη, αντιπρόεδρο Φρόσω Ηγουμενίδου, ταμία Μάρω Κοβότσου, γραμματέα Γλαύκο Παπαδούρη, μέλη Ελένη Μόλλισον, Φοίβο Σταυρίδη, Χρ. Ανδρέου. Ο κ. Ανδρέου υπέβαλε οικειοθελώς παραίτηση κι η δε χηρεύουσα θέση προσφέρθη στον κ. Αλέξη Θεοδοσιάδη.

Κατά τη διάρκεια του 1991 η Εταιρεία στις συνεδρία που πραγματοποίησε μια φορά κάθε μήνα αποφάσισε την σύσταση ειδικών επιτροπών, μια από τις οποίες είναι η επιτροπή εκδόσεων με στόχο την έκδοση επετηρίδας. Ορίστηκε μάλιστα και επιτροπή που συντονιστές για την επίβλεψη εξελέγησαν οι Ανδρέας Χατζηθωμάς και Ελένη Μόλλισον.

Στις 18 Μαρτίου 1992, στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου έδωσε διάλεξη ο ιστορικός Νικόλαος Κουρέας με θέμα «Η Μονή των Μαγκάνων κατά τη διάρκεια της Φραγκοκρατίας». Την ίδια μέρα συνεκλήθη Γενική Συνέλευση και εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.