Κυπριακή Εταιρεία Ιστορικών Σπουδών

Σκοποί

Κοινοποίηση »

Η Κυπριακή Εταιρεία Ιστορικών Σπουδών ιδρύθηκε το 1989 έχοντας ως βασικό στόχο την προώθηση της έρευνας και τη διάδοση της μελέτης της Ιστορίας στην Κύπρο. Πιο συγκεκριμένα οι σκοποί της Εταιρείας είναι:

  • η προώθηση των ιστορικών σπουδών στην Κύπρο,
  • η έρευνα και μελέτη της ιστορίας της Κύπρου,
  • η ενθάρρυνση και ενίσχυση των ιστορικών ερευνών για την Κύπρο στο εξωτερικό.