Κυπριακή Εταιρεία Ιστορικών Σπουδών

Επικοινωνία

Κοινοποίηση »

Κυπριακή Εταιρεία Ιστορικών Σπουδών

Διεύθυνηση: Λεωφόρος Μακεδονίτισσας 46, Τ.Θ.: 24005, 1700 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο: (+357) 22668618

Ηλ. Ταχυδρομείο: contact@keis.org.cy