Κυπριακή Εταιρεία Ιστορικών Σπουδών

Διεύθυνηση: Λεωφόρος Μακεδονίτισσας 46, Τ.Θ.: 24005, 1700 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο: (+357) 22841534

Ηλ. Ταχυδρομείο: contact[at]keis[dot]org[dot]cy