Συνέδριο «Μικρά Ασία και Κύπρος»

Τριήμερο Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο Μικρά Ασία και Κύπρος: Σελίδες από τον Ελληνισμό της Ανατολής διοργανώνουν μεταξύ 27 και 29 Μαΐου 2022, η Ηχώ της Κύπρου 1821-2021, η Κυπριακή Εταιρεία Ιστορικών Σπουδών, ο Σύνδεσμος Μικρασιατών Κύπρου, το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κύπρου και το Κρατικό Αρχείο Κύπρου, στη Λευκωσία και στο Όμοδος. Η εναρκτήρια

Επετηρίδα ΚΕΙΣ: Πρόσκληση υποβολής κειμένων

Η Επιστημονική Επετηρίς της Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τα κείμενά τους για τον Τόμο ΙΕ’ της Επετηρίδας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: contact@keis.org.cy . Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των κειμένων ορίζεται η 31η Ιανουαρίου 2022. Αποδεκτά για τη διαδικασία της αξιολόγησης θα γίνουν κείμενα στην ελληνική γλώσσα. Οδηγίες προς τους συγγραφείς Οι συγγραφείς

Επετηρίδα ΚΕΙΣ: Τόμος ΙΔ

Κυκλοφόρησε πρόσφατα ο τόμος ΙΔ΄ της Επετηρίδας της Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών, ο οποίος περιέχει 36 μελέτες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων ιστορικού κυρίως περιεχομένου. Η Επετηρίδα αποτελεί ένα σοβαρό επιστημονικό κυπρολογικό περιοδικό, το οποίο συμβάλλει στην ανάπτυξη της ιστορικής γνώσης και στη διάχυσή της στην κυπριακή κοινωνία. Τα εγγεγραμμένα μέλη της ΚΕΙΣ μπορούν

Δελτίο Τύπου – 10 Ιουλίου 2019

Μετά από τον απρόσμενο χαμό του αγαπητού Αριστείδη Κουδουνάρη, ιδρυτή και προέδρου της Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών (ΚΕΙΣ), η Εταιρεία, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση  αποφάσισε την συνέχιση των εργασιών της, σύμφωνα και με την εκπεφρασμένη επιθυμία του εκλιπόντος. Σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ., το νέο Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίστηκε ως εξής: Αιμίλιος Α. Σολωμού – Πρόεδρος