Κυπριακή Εταιρεία Ιστορικών Σπουδών

Επιστημονικό Συνέδριο «Κύπρος και 1821»

Κοινοποίηση »

Πρόσκληση για συμμετοχή και υποβολή περιλήψεων (Call for Papers)

Η Ηχώ της Κύπρου 1821 – 2021 και η Κυπριακή Εταιρεία Ιστορικών Σπουδών προσκαλούν σε συμμετοχή και υποβολή περιλήψεων (Call for Papers) για το συνέδριο με θέμα «Κύπρος και 1821», το οποίο θα διεξαχθεί στο οινοποιείο Οίνου Γη – Κτήμα Βασιλειάδη στο Όμοδος, στις 10-11 Απριλίου 2021. Το συνέδριο διεξάγεται εξ αφορμής της επετείου των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.

Θέμα του Συνεδρίου

Το συνέδριο έχει ως στόχο να φωτίσει πτυχές της συμβολής και συμμετοχής της Κύπρου στον Αγώνα του ΄21, καθώς και την επιρροή που άσκησε η Ελληνική Επανάσταση στην Κύπρο, περιλαμβανομένης της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ιστορίας, μέσα από πρωτότυπες ερευνητικές συμβολές και ανακοινώσεις. Συμβολές που αφορούν σε προσωπικότητες ή σε συγκεκριμένα γεγονότα, καθώς και στην πρόσληψη του Αγώνα στις τέχνες και στα γράμματα είναι ευπρόσδεκτες. Ενδεικτικές θεματικές του συνεδρίου περιλαμβάνουν:

• Συμβολή της Κύπρου και των Κυπρίων εθελοντών στον Αγώνα
• Φιλική Εταιρεία και Κύπρος
• Αγωνιστές του 1821 στην Κύπρο
• Η κυπριακή εκκλησία στα χρόνια του Αγώνα
• Μέτρα εναντίον του κυπριακού πληθυσμού την περίοδο του Αγώνα
• Προσλήψεις του Αγώνα στα κυπριακά γράμματα και τέχνες
• Ο απόηχος του 1821 στους απελευθερωτικούς αγώνες των Κυπρίων
• Η απόπειρα σύναψης κυπριακού δανείου για τον Αγώνα
• Κυπριακές πρωτοβουλίες και εκστρατείες προς υποστήριξη του Αγώνα
• Όψεις εθνικού αυτοπροσδιορισμού υπό συγχρονικό ή διαχρονικό πρίσμα

Οδηγίες για Υποβολές

Οι υποβολές ενδιαφέροντος συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλούν έως τις 30 Νοεμβρίου 2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@keis.org.cy σημειώνοντας στο θέμα του μηνύματος «Συνέδριο Κύπρος και 1821» και επισυνάπτοντας την πρόταση που πρέπει να εμπεριέχει:

• Τίτλο της ανακοίνωσης
• Περίληψη 500 λέξεων στα ελληνικά
• Όνομα και επίθετο
• Ίδρυμα προέλευσης και θέση

Ειδοποίηση

Η αποδοχή ή μη της ανακοίνωσης θα κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους το αργότερο μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2020.

Έξοδα
Δεν υπάρχει παράβολο συμμετοχής στο συνέδριο.

Δημοσιεύσεις
Οι ομιλίες από το συνέδριο θα δημοσιευθούν στην Επετηρίδα της Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών και σε τόμο πρακτικών του Συνεδρίου.

Κεντρική Ομιλία
Η κεντρική ομιλία του συνεδρίου θα δοθεί από την Καθηγήτρια Ιστορίας της Φιλοσοφικής Αθηνών – ΕΚΠΑ, Μαρία Ευθυμίου.


Οργανωτική Επιτροπή
Δρ Αιμίλιος Α. Σολωμού, Πρόεδρος Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών
Καθ. Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης, Κοσμήτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας
Δρ Ανδρέας Κάρυος, Δ.Σ. Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών
Δρ Αλέξης Αλέκου, Δ.Σ. Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών
Δρ Μαρία Χατζηαθανασίου, Δ.Σ. Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών
Ιλιάνα Κουλαφέτη, Πρωτοβουλία «Ηχώ της Κύπρου 1821 – 2021»
Μαρία Χριστοδούλου, Πρωτοβουλία «Ηχώ της Κύπρου 1821 – 2021»

Ερωτήσεις
Μπορείτε να απευθύνετε ερωτήματα σε σχέση με το Συνέδριο στον:
Δρ. Αιμίλιο Α. Σολωμού
contact@keis.org.cy

Χορηγός Επικοινωνίας
Συγκρότημα ΔΙΑΣ